Byt plats

INKÖPSSTÄLLEN

Integritetspolicy

Gorilla Glue Europe Ltd (”Företaget”) värnar om din integritet. Denna integritetspolicy sammanfattar vilka personuppgifter som vi kan samla in och hur vi kan använda dessa uppgifter, samt andra viktiga ämnen som relaterar till din integritet och skyddet av dina personuppgifter.

Företagets policy är att följa alla tillämpliga lagar om integritet och personuppgiftsskydd. Detta åtagande reflekterar hur viktigt det är för oss att förtjäna och behålla förtroendet som vi får från våra kunder, affärspartners och alla andra som delar sina personuppgifter med oss.

Denna Policy gäller alla webbplatser och mobilappar som drivs av eller på uppdrag av Företaget, och omfattar Företagets dotterbolag och filialer över hela världen (som var och en är en av ”Företagets webbplatser eller appar”). Den gäller även personuppgifter som vi på annat sätt kan samla in: (i) genom våra produkter och tjänster; (ii) när du interagerar med oss på annat sätt än genom Företagets webbplatser eller appar, till exempel personligen, via telefon eller på en mässa; samt (iii) via våra kunder, distributörer, leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners (sammantaget “Affärspartners”).

Företagets insamling, användning och delning av personuppgifter

I den mån som krävs av tillämplig lag vid insamling av personuppgifter kommer Företaget alltid att:

 • i rätt tid ge dig korrekt information om vår personuppgiftshantering;
 • samla in personuppgifter från dig enbart för specificerade och legitima ändamål. informationen som vi samlar in kommer att vara relevant, adekvat och inte mer omfattande än vad som krävs med tanke på insamlingens syfte;
 • behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det ursprungliga insamlingssyftet, eller vad du senare har samtyckt till;
 • vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillförlitliga med tanke på det avsedda ändamålet, riktiga, kompletta och, när så krävs, uppdaterade;
 • inte använda dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte utan att ge dig möjlighet att välja bort detta; samt
 • vidta lämpliga åtgärder, genom avtal eller på annat sätt, för att ge ett adekvat skydd åt personuppgifter som delas med tredjepart eller överförs till annat land, däribland överföringar inom Företaget.

Personuppgifter som Företaget samlar in

Företaget samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Information som du tillhandahåller

Företaget samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel: (i) kontaktuppgifter, exempelvis ditt namn, företagsnamn, yrkestitel, adress, e-postadress och telefonnummer; (ii) ytterligare information om hur du använder våra produkter; (iii) dina eventuella kommentarer, frågor, begäranden och beställningar; (iv) finansiell information som krävs för att bearbeta betalning av dina eventuella inköp, till exempel uppgifter om kreditkort, konto eller momsregistreringsnummer; samt (v) information om dina preferenser, till exempel gällande kommunikationssätt och produkttyper som intresserar dig.

 • Information som samlas in automatiskt från din enhet

Enhets- och webbläsarinformation. Företaget kan samla in teknisk information om din enhet, till exempel enhetstyp, webbläsartyp, IP-adress, operativsystem och enhetsidentifierare. Företaget samlar in denna information automatiskt från din enhet och din webbläsare med hjälp av kakor och annan teknik.

Information om hur du interagerar med oss. Företaget kan samla in teknisk data om din användning av Företagets webbplatser och appar samt om hur du interagerar med våra digitala annonser och kampanjer, till exempel vilket innehåll som visats eller laddats ner, vilka funktioner du har använt och vilka länkar du har klickat på, vilka e-postkampanjmeddelanden du har öppnat samt datum och tid för interaktionerna. Företaget samlar in denna information med hjälp av kakor och liknande teknik.

Platsinformation. Företaget kan samla in platsinformation, däribland exakt platsinformation i realtid från din enhet, samt inexakt platsinformation som inhämtas från dig, till exempel IP-adress eller postnummer. Företagets appar kommer INTE att ha tillgång till exakt platsinformation i realtid från din enhet om du inte beviljar sådan tillgång.

 • Kakor och liknande teknik

En ”kaka” (cookie) är en informationsfil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. Kakor och liknande teknik kan förbättra din användarupplevelse genom att spara dina preferenser, personalisera din användarupplevelse och ibland förse dig med annonser som är anpassade till dina intressen.

Företagets webbplatser använder ”sessionskakor”. En sessionskaka identifierar inte dig personligen och raderas när du stänger webbläsaren.

Företagets webbplatser använder även ”beständiga kakor”. Dessa kakor raderas inte när du stänger webbläsaren. Beständiga kakor finns kvar i din dator tills du raderar dem eller tills de förfaller. Genom att tilldela din dator en unik identifierare kan vi skapa en databas av dina tidigare val och preferenser, som vi kan tillhandahålla automatiskt så att du kan spara tid vid kommande besök.

Vissa länder kräver att du samtycker till att kakor används när du besöker Företagets webbplatser. Om du besöker en av Företagets webbplatser för något av dessa länder kommer information att visas om dina alternativ, däribland alternativet att acceptera eller avvisa vissa typer av kakor. Du kommer att kunna ändra dessa inställningar vid påföljande besök. Observera att du inte kommer att kunna välja bort vissa kakor som är helt nödvändiga för att tjänsten som du har begärt ska kunna levereras.

Även om du inte måste acceptera kakor när du besöker någon av Företagets webbplatser kan du kanske inte använda alla funktioner på webbplatsen om du avvisar vissa kakor.

Dessutom kan du ha möjlighet att anpassa inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller avvisa kakor, eller för att bli informerad när en kaka placeras på din dator.

Analytics. Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics använder kakor. Informationen som kakan genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till Google och lagras på Googles servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen genom att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och erbjuda andra tjänster som relaterar till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredjepart då lagen kräver detta, eller då sådan tredjepart behandlar informationen åt Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan information som innehas av Google. Du kan vägra att acceptera användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men tänk på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

Information från affärspartners och andra tredjeparter

Företaget samlar in personuppgifter genom våra affärspartners. Denna information kan innefatta kontaktinformation som exempelvis namn, företagsnamn, yrkestitel, adress, e-postadress och telefonnummer.

Företaget kan även införskaffa personuppgifter från andra tredjepartskällor, däribland offentligt och kommersiellt tillgängliga källor. Vi kan kombinera den information  vi tar emot från våra affärspartners och andra tredjepartskällor med information som vi samlar in från dig eller din enhet, enligt beskrivningen ovan.

Du kan välja vilka personuppgifter du lämnar ut till Företaget. Du kan välja att inte lämna ut den information vi efterfrågar, men i så fall kan vi kanske inte erbjuda dig en relevant tjänst eller en viss funktion hos Företagets webbplatser, appar eller produkter.

Hur Företaget använder dina personuppgifter

  • Utveckla och hantera våra relationer med dig och våra affärspartners. Detta kan innefatta: (i) leverera tjänster eller utföra transaktioner som du eller våra affärspartners har begärt; (ii) tillhandahålla information om Företagets produkter, tjänster, transaktioner och annonser som kan vara av intresse för dig; (iii) ge dig och våra affärspartners en mer enhetlig upplevelse när ni interagerar med Företaget, däribland genom att öka vår kännedom om dig och hur du använder och interagerar med Företagets webbplatser, appar, produkter och tjänster; samt (iv) planering, hantering och genomförande av avtalsenliga relationer med våra affärspartners.
 • Kommunikation med dig eller ditt företag. Detta kan innefatta: (i) information om Företagets produkter, tjänster och kampanjaktiviteter som kan vara av intresse för dig eller ditt företag; (ii) information om Företagets relevanta produkter, tjänster och transaktioner, till exempel prisinformation, tekniska uppgifter, information om fakturor, leveranser, produktion, garantier eller återkallelser, eller information om förbättringar av produkter eller tjänster; (iii) svar på dina frågor eller förfrågningar, inklusive kundserviceärenden; och (iv) inbjudningar till deltagande i kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar, eller information om resultaten från sådana.
 • Tillhandahålla och förbättra våra webbplatser, appar, produkter och tjänster. Detta kan innefatta: (i) anpassa dem i enlighet med dina preferenser eller intressen, göra dem mer kompatibla med tekniken som du använder eller på annat sätt göra dem enklare att använda; (ii) upprätthålla deras säkerhet och på annat sätt skydda dem; samt (iii) utveckla nya webbplatser, appar, produkter och tjänster för Företaget.

Hantering av rättsliga frågor. Detta kan innefatta: (i) att uppfylla vår skyldighet att spara viss affärsinformation under den minsta tillåtna lagringsperioden; (ii) att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (iii) att följa lagar, regler, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer; (iv) att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägerier, immaterialrättsliga intrång, brott mot våra kontrakt eller avtal, lagöverträdelser eller annat missbruk av Företagets webbplatser, appar, produkter eller tjänster; samt (v) att skydda Företagets rättigheter eller egendom, eller din och andras hälsa, säkerhet, välfärd, rättigheter eller egendom.

Företaget kan även använda dina personuppgifter för andra ändamål som överensstämmer med det sammanhang i vilket informationen samlades in, eller med ditt samtycke.

Företaget kan anonymisera eller sammanställa all information som vi samlar in och använda den för vilket ändamål som helst, till exempel i forsknings- och produktutvecklingssyfte. Sådan information gör det inte möjligt att identifiera dig som person.

När Företaget kan dela dina personuppgifter

Företaget kommer inte att dela dina personuppgifter i annat fall än vad som beskrivs här:

 • Företaget kan dela dina personuppgifter med andra enheter inom Företaget, även om dessa enheter finns i andra länder. När detta sker kommer de andra enheterna inom Företaget att använda dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med denna Policy och alla tillämpliga lagar om integritet och personuppgiftsskydd.
 • Företaget kan även dela dina personuppgifter med tredjeparter som vi anlitar för att utföra supporttjänster. Dessa tredjeparter behöver använda de personuppgifter som vi delar med dem enbart för att kunna utföra tjänster åt oss, och de behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om integritet och personuppgiftsskydd.
 • I vissa fall kan Företaget dela dina personuppgifter med tredjeparter som samarbetar med oss för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, till exempel distributörer. I så fall kräver vi att våra affärspartners använder dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna Policy och alla tillämpliga lagar om integritet och personuppgiftsskydd.
 • Företaget kan dela dina personuppgifter med tredjeparter när vi har goda skäl att anta att delning är nödvändig: (i) för att följa lagar, regler, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer; (ii) för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägerier, immaterialrättsliga intrång, brott mot våra kontrakt eller avtal, lagöverträdelser eller annat missbruk av Företagets webbplatser, appar, produkter eller tjänster; (iii) för att skydda Företagets rättigheter eller egendom, eller din och andras hälsa, säkerhet, välfärd, rättigheter eller egendom; eller (iv) under liknande förhållanden. Om något sådant skulle ske kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Företaget kan dela dina personuppgifter med tredjeparter i samband med försäljning, köp, sammanslagning, omorganisation, likvidering eller upplösning av Företaget eller en affärsenhet inom Företaget, eller under liknande omständigheter. I händelse av detta kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Företaget kan dela dina personuppgifter med ditt samtycke eller på din begäran.

Företaget kan dela anonymiserad eller sammanställd information internt och med tredjeparter oavsett ändamål. Sådan information gör det inte möjligt att identifiera dig som person.

Dina personuppgifters säkerhet

Dina personuppgifter kommer i allmänhet att lagras i Företagets databaser eller i databaser som upprätthålls av våra tjänsteleverantörer. Många av dessa databaser finns på servrar i USA. Företaget vidtar lämpliga åtgärder, genom avtal eller på annat sätt, för att ge ett adekvat skydd åt personuppgifter som delas med tredjepart eller överförs till annat land, innefattande överföringar inom Företaget.

Företaget vidtar rimliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifters sekretess, säkerhet och integritet. Trots att vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten delning, missbruk eller ändring, kan vi i likhet med alla andra internetanslutna datornätverk inte garantera säkerheten för information som lämnas över internet och kan inte hållas ansvariga för säkerhetsöverträdelser som ligger utom vår rimliga kontroll.

Länkar till tredjepartswebbplatser och insticksprogram

Företagets webbplatser och appar kan innehålla länkar till webbplatser eller mobilappar som inte drivs av Företaget, samt insticksprogram från sociala medier-plattformar och andra tredjeparter. Ett exempel på ett insticksprogram från sociala medier är Facebooks gilla-knapp. Vi tillhandahåller dessa länkar och insticksprogram i servicesyfte och avser inte att stödja aktiviteterna eller innehållet hos de relaterade webbplatserna, apparna eller sociala medier-plattformarna, och har inte heller något samröre med deras operatörer. För mer information om vilka uppgifter som samlas in av dessa tredjeparters webbplatser, appar och insticksprogram hänvisar vi till deras integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du granskar de integritetspolicyer som dessa webbplatser, appar och plattformar för sociala medier  tillämpar innan du använder dem eller lämnar ut dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss kan du granska, korrigera och uppdatera genom att använda kontaktformuläret på denna webbplats.

Lagring av dina personuppgifter

Hur länge vi behåller dina personuppgifter kommer att variera, eftersom detta beror på i vilket syfte de samlades in och hur de ska användas. Enligt lag måste vi behålla vissa typer av uppgifter under specifika tidsperioder. I annat fall behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad insamlingssyftet kräver.

Barn

Företagets webbplatser och appar är inte avsedda för barn under 13 år. Företaget kommer inte medvetet att efterfråga eller insamla information från, eller om, barn som är under 13 år eller den minimiålder som gäller i enlighet med tillämpliga lokala lagkrav, förutom om detta tillåts under tillämplig lag.

Ytterligare information för EU-invånare

 • Företagets rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för företagets behandling av dina personuppgifter beror på behandlingens syfte. Oftast omfattas behandlingen av personuppgifter av denna integritetspolicy, då den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för Företagets legitima affärsintressen. Då vi behandlar uppgifter i relation till ett avtal eller ett potentiellt avtal med dig är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att vårt avtal med dig ska kunna genomföras, eller för att vi på din begäran ska kunna vidta åtgärder för ingående av avtal. När det krävs att vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ gör vi detta på grund av rättslig skyldighet. Vi kommer också att använda samtycke som rättslig grund när vi anser att detta är lämpligt eller i den mån som krävs av tillämplig lag, till exempel innan vi samlar in exakt platsinformation från din mobila enhet.

Behandling på grundval av legitima affärsintressen. När vi behandlar personuppgifter på grundval av att behandlingen är nödvändig för våra legitima affärsintressen kan sådana intressen omfatta: (i) att tillhandahålla, förbättra och främja Företagets webbplatser, appar, produkter och tjänster; (ii) att kommunicera med befintliga och potentiella kunder, andra affärspartners och deras enskilda kontaktpersoner; (iii) att hantera relationer med våra kunder och andra affärspartners och deras enskilda kontaktpersoner; (iv) andra affärsutvecklingsändamål; (v) delning av information inom Företaget och med tjänsteleverantörer och andra tredjeparter; samt (vi) upprätthållande av säkerhet och skydd för våra produkter, tjänster och anställda, däribland bedrägeriskydd.

Behandling på grundval av avtalsgenomförande. Situationer där vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra ett avtal kan till exempel vara e-handelstransaktioner där du för egen räkning köper en produkt eller tjänst från Företaget via någon av Företagets webbplatser eller appar.

Behandling på grundval av samtycke. Sådan behandling som Företaget utför med samtycke som rättslig grundval kan till exempel vara: (i) insamling och behandling av exakt platsinformation från din mobila enhet; (ii) e-postutskick av kampanjmeddelanden som enligt tillämplig lag kräver samtycke; samt (iii) behandling av personuppgifter på Företagets webbplatser eller appar med hjälp av kakor och liknande teknik som enligt tillämplig lag kräver samtycke.

Behandling på grundval av Företagets rättsliga skyldighet. Sådan personuppgiftsbehandling som Företaget enligt lagen måste utföra kan till exempel vara: (i) betalning av skatter och andra statliga avgifter; (ii) att när så krävs enligt lagen överföra dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ; (iii) att lagra affärshandlingar som måste sparas enligt tillämplig lag; samt (iv) att följa domstolsbeslut eller andra rättsliga processer.

 • Ytterligare information om lagring av dina personuppgifter

För att fastställa lagringsperioden för dina personuppgifter i enlighet med denna Policy använder Företaget bland andra följande kriterier: (i) alla tillämpliga rättsliga krav på uppgiftslagring under en viss tidsperiod; (ii) alla lagringsskyldigheter som relaterar till faktiska eller potentiella rättsliga eller statliga undersökningar; (iii) alla lagringskrav enligt relevanta avtal med våra affärspartners; (iv) datum för din senaste interaktion med Företaget; (v) tidsperioden mellan dina interaktioner med Företaget; (vi) hur känsliga uppgifterna är; samt (vii) syftet med insamlingen av uppgifterna.

 • Dina individuella rättigheter

I enlighet med tillämpliga lagar inom Europeiska unionen har du avseende dina personuppgifter följande rättigheter, som tillämpas på skilda sätt beroende på omständigheterna: rätten till tillgång, rätten till korrigering, rätten att bli raderad, rätten att begränsa behandlingen; rätten till dataportabilitet och rätten att invända mot behandling. De flesta av dessa rättigheter är inte absoluta. Nedan beskriver vi dessa rättigheter mer ingående och informerar om hur du kan utöva dem. Om du begär att få utöva dina rättigheter kommer vi att svara inom en månad, men har rätt att förlänga denna period med två ytterligare månader om så krävs. Om vi behöver förlänga svarstiden kommer vi att meddela dig om detta inom en månad från din begäran. Du kan utöva dina rättigheter genom att använda kontaktformuläret på denna webbplats.

Rätten till tillgång. Du har rätt att be Företaget att bekräfta huruvida vi behandlar dina uppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dem, samt till följande information: (i) behandlingens syfte; (ii) vilka personuppgiftskategorier vi behandlar; (iii) mottagare eller mottagarkategorier av dina personuppgifter; (iv) när så är möjligt uppgifternas förväntade lagringstid, eller annars vilka kriterier vi använder för att fastställa lagringstiden; (v) din rätt att begära att dina personuppgifter ska korrigeras eller raderas, eller att begränsa behandlingen av dessa uppgifter; (vi) din rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet; (vii) all tillgänglig information om uppgiftskällan om vi inte har samlat in uppgifterna direkt från dig; samt (viii) huruvida vi använder dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut som har rättslig eller annan  liknande inverkan på dig.

Rätten till korrigering. Du har rätt att begära att Företaget korrigerar dina personuppgifter om de inte stämmer. Beroende på behandlingens syfte kan du även ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter som rör dig, däribland genom att ge Företaget tilläggsinformation.

Rätten att invända mot behandling som grundas på Företagets legitima affärsintressen. Du har rätt att invända mot Företagets behandling av dina personuppgifter när de behandlas på grundval av Företagets legitima affärsintressen. Företaget kommer att hörsamma din invändning och sluta behandla de relevanta personuppgifterna, såvida vi inte: (i) har tvingande legitima grunder för behandlingen som upphäver dina intressen, rättigheter och friheter; eller (ii) behöver fortsätta med behandlingen för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Om Företaget behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att invända mot denna behandling. Om du utövar denna rättighet kommer Företaget att sluta behandla dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätten att begränsa behandlingen. Du har rätt att begära att Företaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter: (i) under den tidsperiod som Företaget behöver för att verifiera dina personuppgifters exakthet då du bestrider deras riktighet; (ii) då behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna och istället begär att Företaget begränsar användningen av uppgifterna; (iii) när Företaget inte längre behöver dina personuppgifter i behandlingssyfte, men du behöver uppgifterna för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk; eller (iv) under den tidsperiod då Företaget behöver verifiera att vi har tvingande legitima grunder för behandling som upphäver dina intressen, rättigheter och friheter när du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för Företagets legitima affärsintressen.

Om Företaget efter din begäran begränsar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att lagra dem och utöver detta behandla dem endast med: (i) ditt samtycke; (ii) för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk; (iii) för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller (iv) av anledningar som är av betydande offentligt intresse inom Europeiska unionen eller i en medlemsstat. Företaget kommer också att informera dig innan begränsningen av behandlingen lyfts.

Rätten till radering. Rätten till radering kallas även för ”rätten att bli bortglömd”. Du kan be Företaget att radera dina personuppgifter. Denna rättighet är inte absolut. Företaget måste radera dina personuppgifter på din begäran bara under följande omständigheter: (i) om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för Företagets insamlings- eller behandlingssyften; (ii) om Företaget behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke, och inga andra rättsliga grunder finns för att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter; (iii) om Företaget behandlar dina personuppgifter på grundval av legitima affärsintressen och du invänder mot behandlingen, och vi inte har några upphävande legitima grunder för att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter; (iv) om Företagets behandling av dina personuppgifter bryter mot lagen; eller (v) om personuppgifterna måste raderas för att följa en rättslig skyldighet inom Europeiska unionen eller i en medlemsstat som Företaget lyder under.

Företaget måste inte radera dina personuppgifter i den mån som Företaget behöver behandla dem för att: (i) utöva sin rätt till yttrandefrihet och information; (ii) uppfylla en rättslig skyldighet inom Europeiska unionen eller i en medlemsstat som företaget lyder under; eller (iii) för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att ta emot personuppgifter som du har tillhandahållit Företaget då: (i) uppgiftsbehandling grundas på ditt samtycke eller är nödvändig för genomförandet av ett avtal mellan dig och Företaget; (ii) Företagets behandling av dina personuppgifter sker med automatisering; och (iii) samtycke till din begäran inte har någon negativ inverkan på andras fri- och rättigheter.

Om du har rätt att ta emot sådana personuppgifter och begär att vi tillhandahåller dem kommer Företaget att gedig dem i ett  format som är strukturerat, allmänt använtoch maskinläsbart.

Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Företaget kommer att göra sitt bästa för att hantera och lösa eventuella begäranden eller klagomål som vi får kännedom om. Du har dessutom rätt att vända dig till den behöriga dataskyddsmyndigheten med begäranden eller klagomål. Detta kan vara tillsynsmyndigheten i det land eller den delstat där du bor.

Immateriella tillgångar

Inget på denna webbplats ska uttolkas som att licens ges för immateriell äganderätt, inklusive alla rättigheter som har karaktären av varumärke eller upphovsrätt för Gorilla Glue eller någon tredjepart, varken genom estoppel, implikation eller på annat sätt. Alla varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare. Om inget annat anges äger Förtaget alla varumärken och varumärken för tjänster på denna webbplats, oavsett om de är registrerade eller inte. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är helt och hållet förbehållna Företaget.

GORILLA GLUE, GORILLA, Gorilla Glue-logotyper, FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH, GORILLA TAPE, GORILLAWELD med flera är varumärken tillhörande företaget Gorilla Glue. De är registrerade i Europa och används under licens från Gorilla Glue Europe Ltd.

Frågor om denna Policy

Om du har några frågor om denna Policy eller vår användning av dina personuppgifter ber vi dig kontakta:

Consumer Affairs

Gorilla Glue Europe Ltd

PO Box 663

Chorley

PR6 6PU

Storbritannien

+44 (0) 843 507 1200

Ändringar i denna Policy

Ändringar i denna policy kommer att publiceras på denna webbplats tillsammans med information om alla eventuella väsentliga förändringar. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst kunna uppdatera eller modifiera denna Policy utan föregående meddelande. Eventuella modifieringar kommer att gälla enbart sådana personuppgifter som insamlats efter publiceringen.

Den senaste revideringen av denna Policy gjordes i augusti 2018.